سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آخه چرا؟

یکشنبه 86/2/23 2:28 صبح| | نظر

تازه داشتم معنی شو میفمیدم که...

نمیدونم چی بگم آخه چرا ؟

چرا باید همیشه یکی تموم کنه و یکیم تو حسرتش تا آ خر بسوزه..

حتما تو میفهمی من چی میگم آخه تو از جنس منی همدل منی شایدم همخون منی!

میفهمی ؟


من کیم؟

یکشنبه 86/2/23 1:51 صبح| | نظر

سلام ...

نمیدونم منو میشناسی یا نه؟

یه کم فکر کن.....؟!

منم مثل خودتم ساده و صمیمی - صادق و حقیقی

آره تعجب نکن حقیقی چون من وجود دارم  مثل تو از جنس تو شایدم با نام تو!

 


<      1   2   3