سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بنویس باز بنویس

سه شنبه 89/6/23 11:30 عصر| | نظر

بنویس باز بنوبس از عشق و احساس بنویس

بنویس از اون دلی که مثل دریاس بنویس

 

بنویس باز بنوبس هر جی دلت خواست بنویس

از منو تو واون عشقی که معماست بنویس

 

بنویس باز بنوبس از عشق و احساس بنویس

ازغمی که تا ابد ته دله ماس بنویس

 

بنویس باز بنوبس هر جی دلت خواست بنویس

از امیدی که به روشنی فرداست بنویس

 

بنویس باز بنویس از اوج احساس بنویس

بنویس باز بنویس یه بار بیا راست بنویس

 

حمیدا