سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چند جمله قشنگ

یکشنبه 88/6/22 4:12 عصر| | نظر

?به همه لبخندبزن إما بایک نفربخند همه را دوست داشته باش إما به یک

نفر عشق بورز در قلب همه باش أمأ قلبت مال یک نفربا شه


?همیشه واسه گلی خاک گلدون باش که اگه به جایی رسید بدونه

ریشش از کجا بوده

?افسوس ... آن زمان که باید دوست بداریم کوتاهی میکنیم آن زمان که

دوستمان دارند لجبازی میکنیم و بعد برای آنچه از دست رفته آه میکشیم

? هرچه قفس تنگ تر باشد ، آزادی شیرین تر به نظر می رسد .

?مرد بزرگ به خود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران .

?یک خواب راحت خیلی بهتر از یک تختخواب راحت است  (ویکتور هوگو) 

?شریف ترین دلها دلی است که اندیشه ی آزار کسان درآن نباشد. زرتشت