سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از تو می نویسم

پنج شنبه 88/7/9 5:12 عصر| | نظر

از تو مینویسم
ای شروع هر کلام عاشقانه من    
از تو مینویسم
ای زیباترین ترانه جاودانه من                      

امشب پس از دل بستن به غربت و تنهایی تو را یافتم
 لحظه های باتو بودن را در خیالم باز می سازم
امشب می سوزمو می سازم
از تو مینویسم
از تو که واژه زیبای عشق را برایم رمز گشودی
از تو که آموختی به من، طعم تلخ تنهایی را!
ولی باز هزاران بار از تو مینویسم
از تو مینویسم
زیرا جز نوشتن ،راهی برای شکستن بغض تنهاییم نمی یابم

حمید علی پور